ANBI

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Ook de Roparun staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan de Roparun aftrekbaar van de belasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften/

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • de naam van de instelling
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
  • het post- of bezoekadres van de instelling
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan
  • de functie van de bestuurders zoals die staan in de statuten
  • de namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording

De gegevens van Roparun vind je in dit document.

ANBI

Tijd tot de start van Roparun 2019

De Roparun vindt plaats van 8 t/m 10 juni 2019

0 dagen
0 uur
0 minuten
0 seconden

Statistiques de Roparun 2017

Chiffres du 14 juillet 2017

329Teams
Doelen
€1.574.065,78Opbrengst

Hoofdsponsor

Faber Audiovisuals

SponsorPlus

Faber Audiovisuals