Tijd tot de start van Roparun 2020

De Roparun vindt plaats van 30 mei t/m 1 juni

0 dagen
0 uur
0 minuten
0 seconden

Roparun 2020 in cijfers

De run op het leven

251 Teams
0 Doelen
€14.960,34 Opbrengst Roparun 2020

‘Het verzekeren van toegang tot optimale kankerzorg’

02-11-2018 om 09:07 uur

Van 19 tot 23 oktober is Carin Uyl-de Groot, lid van het Comité van Aanbeveling, op een groot internationaal oncologisch congres in München geweest. Carin is hoogleraar evaluatie van zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het thema van het congres was: ‘Het verzekeren van toegang tot optimale kankerzorg’. Een goede vraag hierbij is: Wanneer is de zorg optimaal?

Op het congres werden de nieuwste behandelingsmogelijkheden besproken. Er ging vooral veel aandacht uit naar nieuwe toepassingen van de immunotherapieën. Carin was voorzitter van het programma publieke gezondheid en gezondheidseconomie en heeft een aantal presentaties gegeven. Op de agenda stonden onderwerpen als hoe is het gesteld met de zorg voor kankerpatiënten in Europa en wereldwijd? en kunnen we de nieuwe geneesmiddelen, gezien hun hoge prijzen, nog wel betalen en hoe kunnen we dit verbeteren?.

Carin heeft hier duidelijke ideeën over. Ze pleit voor een snellere en betere toegang voor patiënten tot de nieuwe middelen die echt een meerwaarde hebben voor patiënten en voor lagere prijzen van deze middelen. Maar is dit optimale zorg? Op het congres was ook veel aandacht voor palliatieve en ondersteunende zorg. Onderwerpen die hier zoal besproken werden waren het belang van goede voeding en beweging, en het aanbieden van psychosociale zorg aan patiënten. Dit laatste is van belang voor zowel patiënten die genezen zijn als voor patiënten waar geen genezing (meer) voor mogelijk is. Een belangrijk onderwerp bij de ondersteunende zorg was ook hoe om te gaan met bijwerkingen, immers de behandelingen zijn zelden zonder bijwerkingen. Het zo goed mogelijk omgaan met de bijwerkingen, hetzij door preventieve interventies, zoals profylactische medicatie, hetzij door het zo goed mogelijk behandelen van de bijwerkingen, kan ook de uiteindelijke behandelresultaten verbeteren. Tot slot waren er ook patiëntvertegenwoordigers aanwezig op het congres. Zij pleitten vooral voor goede voorlichting. Voorbeelden die genoemd werden waren het maken van podcasts en het aanbieden van specifieke trainingen aan patiënten. Dit laatste kan ook gelden voor werkgevers, bijvoorbeeld hoe om te gaan met (ex-)patiënten die willen terugkeren op het werk. Kortom, het was een boeiend congres, waar veel onderzoeksresultaten werden uitgewisseld. “Hopelijk zullen we hiervan veel in de praktijk terug gaan zien, zodat de zorg voor patiënten steeds beter wordt.”, aldus Carin.

© 2019 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden