Wie zijn ambassadeurs van Roparun?

Onze ambassadeur Nelli Cooman heeft aangeboden om teams, daar waar mogelijk, te helpen bij teamacties. Je kunt een verzoek daartoe vier weken voor je teamactie indienen via info@roparun.nl. Geef aan wanneer en waar de actie plaatsvindt en hoe Nelli jullie zou kunnen helpen (denk bijvoorbeeld aan het geven van het startschot van een sponsorloop, een openingswoord tijdens een benefietavond, of een prijs uitreiken aan de winnaars van een zeskamp). Nelli laat twee weken voor de actie weten of ze in de gelegenheid is om jullie bij je actie te ondersteunen.

Naast Nelli hebben we sinds 2018 ook hockey international Maartje Krekelaar als ambassadeur van de Roparun mogen toevoegen!

 

© 2019 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden