Verantwoording

Bekijk hier de infographic van het Roparun Jaarverslag 2015/2016.

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen’ (RJ650) vastgelegd waaraan het jaarverslag van een fondsenwervende instelling dient te voldoen. Deze regels schrijven onder andere voor dat Stichting Roparun Palliatieve Zorg en Stichting Roparun Evenementen een samengevoegd jaarverslag dienen aan te leveren. Het samengevoegd jaarverslag is hieronder te downloaden:

Samengevoegd Jaarverslag Stichting Roparun 2015/2016

Samengevoegd Jaarverslag Stichting Roparun 2014/2015

CBF

Stichting Roparun Palliatieve Zorg heeft op 1 augustus 2006 het CBF Keurmerk ontvangen. Het keurmerk wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar, waarbij jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog aan de gestelde criteria voldoet. Het keurmerk stelt dat een donateur er op kan vertrouwen dat de stichting verantwoord met een gift omgaan. Zo mogen bijvoorbeeld de kosten van fondsenwerving niet hoger zijn dan 25% van de opbrengsten uit fondsenwerving.

Het CBF plaatst de cijfers uit het samengevoegd jaarverslag op de website van het CBF zodat deze voor iedereen controleerbaar zijn. Sinds 2013 gebruikt Stichting Roparun ook de cijfers uit het samengevoegd jaarverslag, zodat de cijfers vergelijkbaar zijn met die op de website van het CBF. Doordat we dat voorheen niet deden, komen de cijfers van vóór 2013 niet overeen met die bij het CBF aangezien wij toen nog de cijfers uit het enkelvoudige jaarverslag van Stichting Roparun Palliatieve Zorg gebruikten.

Kijk voor meer informatie op de website van het CBF: www.cbf.nl.

ANBI

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Ook de Roparun staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan de Roparun aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op de webstite van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/giften.

Alle voor ANBI verplichte gegevens van Roparun vind je in dit document.

Statuten

Download hier de statuten van Stichting Roparun Evenementen.

Download hier de statuten van Stichting Roparun Palliatieve Zorg.

Monitoren goede doelen

Het bestuur van Stichting Roparun Palliatieve Zorg behandeld de binnengekomen aanvragen. Naar aanleiding van het opgegeven plan en/of offerte besluiten zij een bedrag (wel/niet of gedeeltelijk) toe zeggen. Het toegezegde bedrag wordt pas uitgekeerd na ontvangst van kopiefacturen/bescheiden die aantonen dat het project daadwerkelijk is/wordt gerealiseerd. Bij bedragen boven de 100.000 euro wordt er om een accountantsverklaring gevraagd. Voor inzicht in de door ons ondersteunde projecten en bijbehorende bedragen klik je hier.

Bezoldigingsbeleid

Het bezoldigingsbeleid voor werknemers van Stichting Roparun gaat volgens een eigen regeling. Stichting Roparun volgt hierbij de richtlijnen van Goede Doelen Nederland.

Donatievoorwaarden

Download hier de donatievoorwaarden.

 

Tijd tot de start van Roparun 2018

De Roparun vindt plaats van 19 t/m 21 mei 2018

0 dagen
0 uur
0 minuten
0 seconden

Roparun 2018 in cijfers

Actuele cijfers

311Teams
184Doelen
€255.354,84Opbrengst

Bekijk hoe u ons kunt steunen

Hoofdsponsor

Hot ITem

SponsorPlus

FABER-LOGO-WHITE-Payoff_outlines-e1467885646648

SponsorPlus

Incomed

SponsorPlus

Het Welzijnswarenhuis

SponsorPlus

Advanced Track & Trace