Hoeveel voertuigen mag ik als team inzetten?

Tijdens Roparun worden voertuigen ingedeeld in verschillende categorieën. De categorieën voertuigen zijn:

  1. A)     Motor zonder zijspan / Rijbewijs A

Let op: motoren mogen niet gebruikt worden voor ondersteuning van het team, uitsluitend voor het maken van foto/film/video-opnamen

  1. B)     Personenbusje, personenauto, camper/mobilhome / Rijbewijs B
  2. C)    Touringcar, vrachtauto, combinatie e.d. (zonder aanhangwagen) / Rijbewijs C en/of D. Ook in categorie C valt een categorie B voertuig met aanhangwagen / Rijbewijs B (E)

Er mogen voor ondersteuning in totaal maximaal vier gemotoriseerde voertuigen worden ingezet indien deze alle 4 behoren tot de categorie B.

Bij een combinatie uit de categorie B en C mogen er in totaal maximaal 3 voertuigen worden ingezet waarbij uitsluitend onderstaande combinatie is toegestaan:

1 voertuig Categorie C en 2 voertuigen Categorie B.

Voor beide combinaties geldt dat hierbij maximaal 1 voertuig categorie A mag worden toegevoegd (uitsluitend foto/video).