Mogen de loten ook in het buitenland verkocht worden?

De vergunning is alleen geldig voor verkoop van loten in Nederland. Teams uit andere landen dienen er rekening mee te houden dat de loten niet buiten Nederland verkocht mogen worden.

© 2019 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden